Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019

Informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadziło zmiany do wzoru wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, zarówno dla studentów jak i doktorantów.

Zasady przyznania stypendium oraz katalog osiągnięć, które są uwzględniane nie uległy zmianie, jednak wymagane będą dodatkowe informacje:
  1. w przypadku współautorstwa publikacji w czasopismach naukowych należy podać, poza informacjami o danej publikacji i wkładem procentowym wnioskodawcy, także imiona i nazwiska współautorów wraz z ich wkładem procentowym;
  2. w przypadku udziału w projektach badawczych należy podać nie tylko nazwę projektu i informacje o udziale wnioskodawcy, ale także numer projektu, jego źródła finansowania (np. projekt finansowany z NCN) i koszty, a także nazwę jednostki realizującej projekt na Uczelni (np. Wydział). Jeżeli wnioskodawca jest wykonawcą projektu to wymagane będzie podanie imienia i nazwiska kierownika projektu;
  3. w przypadku uzyskania wybitnych osiągnięć w sporcie w rywalizacji drużynowej należy podać skład osobowy drużyny;
  4. w przypadku nagród zespołowych uzyskanych w konkursach należy także podać skład osobowy zespołu oraz wkład procentowy wnioskodawcy w uzyskanie nagrody. 
 
Nabór kandydatur rozpocznie się w sierpniu za pośrednictwem USOSweb. 
 
Terminy oraz więcej informacji: studenci | doktoranci
Polecamy również
Lista najlepszych absolwentów roku akademickiego 2018/2019
Organizacja pracy Działu Spraw Studenckich w dniach 29-30 kwietnia oraz 2 maja 2019 r.
Lista 10% najlepszych absolwentów w roku 2017/2018
Stypendium ministra na rok akademicki 2018/2019 - wyniki