Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wnioski o miejsce w domu studenckim na rok akademicki 2018/2019 – doktoranci UJ bez CM

Do 30 czerwca br. w USOSweb trwa I tura naboru wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2018/2019 dla doktorantów.

Tura przeznaczona jest dla wszystkich doktorantów bez względu na tryb odbywania studiów. Aby otrzymać miejsce należy zarejestrować w systemie USOSweb wniosek o miejsce w domu studenckim, nie ma konieczności składania wniosku w wersji papierowej, za wyjątkiem doktorantów ubiegających się o miejsce w pokoju jednoosobowym. Dokumentowanie sytuacji materialnej nie jest wymagane.

Doktoranci ubiegający się o przyznanie miejsca w pokoju jednoosobowym wnioski w wersji papierowej wraz z dokumentacją potwierdzającą szczególne okoliczności (sytuacja rodzinna, praca naukowa) składają:

  • w biurze Towarzystwa Doktorantów, ul. Czapskich 4 p. 14 – obywatele polscy oraz cudzoziemcy odbywający studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich;
  • w Dziale Obsługi Studentów Zagranicznych, ul. Gołębia 24 p. 21 – cudzoziemcy odbywający studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich.

Więcej na www.studiuje.uj.edu.pl/doktoranci/akademiki.

Polecamy również
Lista najlepszych absolwentów roku akademickiego 2018/2019
Organizacja pracy Działu Spraw Studenckich w dniach 29-30 kwietnia oraz 2 maja 2019 r.
Lista 10% najlepszych absolwentów w roku 2017/2018
Stypendium ministra na rok akademicki 2018/2019 - wyniki