Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zmiany w stypendium dla najlepszych doktorantów

Informujemy, że trwają prace nad kryteriami oceny wniosków o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów. Od roku akademickiego 2018/2019 mogą nastąpić zmiany w zasadach przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów oraz aktualizacja formularza wniosku w systemie USOSweb.

Zmiany te będą konsultowane z Towarzystwem Doktorantów UJ i nie będą wykraczały poza ramy określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Przypominamy, że zgodnie z art. 199 ust. 5 pkt 2 ustawy stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki: 

  1. uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich, 
  2. wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej, 
  3. podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej. 

Oznacza to, że należy spełnić łącznie ww. warunki, co będzie automatycznie weryfikowane przez system informatyczny na podstawie zgłoszonych osiągnięć i dokonanej oceny. Stypendium na pierwszym roku studiów doktoranckich przyznawane jest na podstawie wyników w postępowaniu rekrutacyjnym.

Polecamy również
Wysokość progów i stypendium socjalnego na semestr letni 2017/2018 - studenci (nie dotyczy UJCM)
Wykłady otwarte „Ars Quarendi”
Ruszyła zimowa edycja oceny zajęć dydaktycznych
Wnioski o stypendium ministra na rok akademicki 2017/2018