Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akademiki

Miejsce w domu studenckim przyznaje Rada Towarzystwa Doktorantów, po zapoznaniu się z opinią Komisji ds. Pomocy Materialnej. Aby otrzymać miejsce dla siebie należy zarejestrować w systemie USOSweb wniosek o miejsce w domu studenckim. Prawidłowo zapisany wniosek ma status „Zarejestrowany”. Od naboru wniosków o miejsca na rok akademickiego 2018/2019 nie ma konieczności składania wniosku w wersji papierowej, za wyjątkiem doktorantów ubiegających się o miejsce w pokoju jednoosobowym.

W trakcie roku akademickiego miejsca przyznawane są na bieżąco w ramach posiadania wolnych miejsc, przez Prezes Towarzystwa Doktorantów lub upoważnioną przez nią osobę.

Tury przyznawania miejsc w domach studenckich

Miejsca w domach studenckich na rok akademicki 2019/2020zostaną przyznane w ramach dwóch tur składania wniosków:

  • I tura – 11-25 czerwca 2019 r.
  • II tura – 2-13 września 2019 r.

Wnioski o przyznanie miejsca w pokoju jednoosobowym

Doktoranci ubiegający się o przyznanie miejsca w pokoju jednoosobowym wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim (uprzednio zarejestrowane w systemie USOSweb) w wersji papierowej wraz z dokumentacją potwierdzającą szczególne okoliczności (sytuacja rodzinna, praca naukowa) składają w siedzibie Towarzystwa Doktorantów.

Przyznanie więcej niż jednego miejsca

W przypadku ubiegania się o miejsce w domu z małżonkiem, dzieckiem lub opiekunem osoby niepełnosprawnej przed zarejestrowaniem wniosku należy przedstawić zgodę małżonka lub opiekuna na przetwarzanie danych osobowych. Oświadczenie należy złożyć w Dziale Spraw Studenckich, ul. Czapskich 4 p. 8.

Oświadczenie członka rodziny / opiekuna osoby niepełnosprawnej w związku z ubieganiem się o miejsce w domu studenckim

W szczególnie uzasadnionych przypadkach doktorant może ubiegać się o dodatkowe miejsce dla siebie. Przyznania dodatkowego miejsca dokonuje, w miarę posiadania wolnych miejsc, Rada Towarzystwa Doktorantów w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów po zapoznaniu się z opinią Komisji ds. Pomocy Materialnej.

Standard i ceny

Więcej informacji znajdziesz w części STUDENCI > Akademiki.