Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akademiki

Miejsce w domu studenckim przyznaje Rada Towarzystwa Doktorantów, po zapoznaniu się z opinią Komisji ds. Pomocy Materialnej. Aby otrzymać miejsce dla siebie należy zarejestrować w systemie USOSweb wniosek o miejsce w domu studenckim. Prawidłowo zapisany wniosek ma status „Zarejestrowany”. Nie ma konieczności składania wniosku w wersji papierowej.

W trakcie roku akademickiego miejsca przyznawane są na bieżąco w ramach posiadania wolnych miejsc, przez Prezes Towarzystwa Doktorantów lub upoważnioną przez nią osobę.

Tury przyznawania miejsc w domach studenckich

Miejsca w domach studenckich na rok akademicki 2023/2024 zostaną przyznane w ramach następujących tur składania wniosków:

 • I tura
  • nabór wniosków: 14 czerwca – 3 lipca 2023 r. 
  • ogłoszenie wyników: do 17 lipca 2023 r.
  • termin na uiszczenie opłaty rezerwacyjnej: do 31 lipca 2023 r.

 • II tura 
  • nabór wniosków: 19-30 lipca 2023 r.
  • ogłoszenie wyników: do 11 sierpnia 2023 r.
  • termin na uiszczenie opłaty rezerwacyjnej: do 25 sierpnia 2023 r.

 • III tura
  • nabór wniosków: 12-20 sierpnia 2023 r.
  • ogłoszenie wyników: do 31 sierpnia 2023 r.
  • termin na uiszczenie opłaty rezerwacyjnej: do 12 września 2023 r.

 • ​​IV tura
  • ​​nabór wniosków: 1-13 września 2023 r.
  • ogłoszenie wyników: do 18 września 2023 r.
  • termin na uiszczenie opłaty rezerwacyjnej: nie dotyczy

Przyznanie więcej niż jednego miejsca

W przypadku ubiegania się o miejsce w domu z małżonkiem, dzieckiem lub opiekunem osoby niepełnosprawnej przed zarejestrowaniem wniosku należy przedstawić zgodę małżonka lub opiekuna na przetwarzanie danych osobowych. Skan podpisanego oświadczenia należy przesłać na adres: stypendia@uj.edu.pl.

Oświadczenie członka rodziny / opiekuna osoby niepełnosprawnej w związku z ubieganiem się o miejsce w domu studenckim

W szczególnie uzasadnionych przypadkach doktorant może ubiegać się o dodatkowe miejsce dla siebie. Przyznania dodatkowego miejsca dokonuje, w miarę posiadania wolnych miejsc, Rada Towarzystwa Doktorantów w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów po zapoznaniu się z opinią Komisji ds. Pomocy Materialnej.

Standard i ceny

Więcej informacji znajdziesz w części Studenci » Akademiki.