Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Epidemia COVID-19 – informacje

W przypadku zakażenia koronawirusem lub skierowania na kwarantannę studenta lub doktoranta, należy powiadomić władze Uczelni poprzez adres mailowy: covidstudent@uj.edu.pl

Polityka bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 – sprawy dydaktyczne
– załącznik do komunikatu nr 27 Prorektora UJ ds. dydaktyki z dnia 5 października 2020 r.

Security policy as regards countering the spread of SARS-CoV-2 coronavirus – educational matters
– attachment to announcement no. 27 of Vice-Rector for Educational Affairs of October 5, 2020 

Zarządzenie nr 99 Rektora UJ z dnia 14 września 2020 roku w sprawie: organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z COVID-19 (z wyłączeniem Collegium Medicum)

Informacje o sposobie prowadzenia zajęć na poszczególnych Wydziałach

Od 17 października 2020 r. do odwołania kształcenie w Uniwersytecie Jagiellońskim będzie prowadzone w trybie zdalnym, z wyjątkiem zajęć które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i które będą odbywać się na zasadach dotychczasowych z zachowaniem reżimu sanitarnego. Poniżej znajdują się informacje o sposobie prowadzenia zajęć na poszczególnych Wydziałach.

Wydział Organizacja zajęć
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Kształcenie na wszystkich kierunkach studiów I stopnia i II stopnia, jednolitych magisterskich, studiach doktoranckich z biochemii, biofizyki, biologii molekularnej i biotechnologii oraz na studiach podyplomowych z biologii molekularnej będzie odbywać się zdalnie, za wyjątkiem zajęć praktycznych. W formie zdalnej będą prowadzone wszystkie wykłady, seminaria, konwersatoria, ćwiczenia komputerowe i obliczeniowe.
 • załącznik nr 1 – wykaz kursów, które zgodnie z ustalonym we wrześniu 2020 r. harmonogramem zajęć dla poszczególnych kierunków studiów miały być prowadzone w semestrze zimowym w trybie stacjonarnym, ale ze względu na zagrożenie epidemiczne będą w całości prowadzone z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość.
 • załącznik nr 2 – lista kursów praktycznych, które nadal będą odbywały się w formie stacjonarnej dla studentów studiów I i II stopnia z biochemii, biofizyki molekularnej i komórkowej, bioinformatyki i biotechnologii, studiów Molecular Biotechnology (II stopnia w języku angielskim) oraz jednolitych studiów magisterskich z biofizyki. Zajęcia będą prowadzone w laboratoriach i salach ćwiczeń WBBiB oraz Wydziału Chemii i Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.
 • załącznik nr 3 – lista zajęć praktycznych, które będą prowadzone w trybie stacjonarnym, w weekendy, dla słuchaczy studiów podyplomowych z biologii molekularnej, w laboratoriach i salach ćwiczeń WBBiB.
Wydział Biologii Wykaz kursów dydaktycznych, w których przynajmniej część zajęć praktycznych aktualnie jest prowadzona w sposób kontaktowy.
Wydział Chemii

Od 19.10.2020 r. na Wydziale Chemii w sposób stacjonarny będą prowadzone wyłącznie pracownie dyplomowe (magisterska i licencjacka) oraz miniprojekty badawcze. Zajęcia praktyczne (laboratoryjne) w pracowniach studenckich są zawieszone do 15 listopada.

Wszystkie pozostałe zajęcia dydaktyczne odbywają się w formie zdalnej.

Wydział Farmaceutyczny Informacja zostanie opublikowana w najbliższym terminie
Wydział Filologiczny Na Wydziale Filologicznym wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywają się w formie zdalnej.
Wydział Filozoficzny

Pedagogika i psychologia:
część zajęć stacjonarnie, tych które wymagają stacjonarnego uczestnictwa: wykaz przedmiotów prowadzonych w kontakcie bezpośrednim

Wszystkie pozostałe zajęcia dydaktyczne odbywają się w formie zdalnej.

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Komunikat Dziekana Wydziału FAiIS UJ z 17 października 2020r.: organizacja zajęć dydaktycznych i pracy naukowej na Wydziale FAIS UJ

Na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej wszystkie zajęcia dydaktyczne na studiach I i II stopnia odbywają się w formie zdalnej.
 • Zajęcia praktyczne (laboratoryjne) w pracowniach studenckich są zawieszone do 15 listopada.
 • Zajęcia w pracowniach specjalistycznych przewidziane programem ostatniego roku studiów (przygotowanie pracy dyplomowej) mogą odbywać się przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.
Wydział Geografii i Geologii

Lista kursów, realizowanych na Wydziale Geografii i Geologii w semestrze zimowym, dla których ćwiczenia będą odbywały się w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, zamieszczona została poniżej. Wszystkie pozostałe zajęcia dydaktyczne odbywają się w formie zdalnej.

 • geografia i gospodarka przestrzenna: Pracownia licencjacka
 • geografia, e-gospodarka przestrzenna: Pracownia magisterska
 • geologia, studia I stopnia – harmonogram zajęć:
  Geologia dynamiczna; Podstawy paleontologii; Technologie informacyjne; Sedymentologia; Petrologia; Pracownia licencjacka
 • geologia, studia II stopnia – harmonogram zajęć:
  Pracownia specjalizacyjna; Mikropaleontologia ogólna; Podstawy ichnologii; Pracownia magisterska
Wydział Historyczny Na Wydziale Historycznym wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywają się w formie zdalnej.
Wydział Lekarski Informacja zostanie opublikowana w najbliższym terminie
Wydział Matematyki i Informatyki

Na Wydziale Matematyki i Informatyki wszystkie zajęcia dydaktyczne na studiach I i II stopnia odbywają się w formie zdalnej.

Studia podyplomow – studia Analiza biznesowa: stacjonarnie tylko przedmiot Umiejętności miękkie
Na pozostałych studiach podyplomowych zajęcia dydaktyczne odbywają się w formie zdalnej.

Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunki, na których nauczanie odbywać się będzie wyłącznie w formie zdalnej:
 • organizacja i ekonomika ochrony zdrowia (ostatni rocznik)
 • zarządzanie w ochronie zdrowia
 • zdrowie publiczne, studia I i II stopnia
Wydział Polonistyki

Wykaz przedmiotów, które będą prowadzone w trybie stacjonarnym

Wszystkie pozostałe zajęcia dydaktyczne odbywają się w formie zdalnej.

Wydział Prawa i Administracji Na Wydziale Prawa i Administracji wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywają się w formie zdalnej.
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywają się w formie zdalnej.
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywają się w formie zdalnej.