Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Epidemia COVID-19 – informacje

W przypadku zakażenia koronawirusem lub skierowania na kwarantannę studenta lub doktoranta, należy powiadomić władze Uczelni poprzez adres mailowy: covidstudent@uj.edu.pl

Semestr letni roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 13 stycznia 2021 roku
w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (nie dotyczy Collegium Medicum)

Semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie nr 127 Rektora UJ z dnia 5 listopada 2020 roku
w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 (nie dotyczy Collegium Medicum)

Order No 127 of the Rector of the Jagiellonian University of 5 November 2020
on organization of classes in the winter semester of the academic year 2020/2021 (excluding the Medical College)


Zarządzenie nr 32 Rektora UJ z dnia 25 marca 2021 roku

w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Jagiellońskiego od dnia 26 marca 2021 roku do dnia 11 kwietnia 2021 roku (nie dotyczy Collegium Medicum).

Order No 32 of the Rector of the Jagiellonian University of 25 March 2021

on: functioning of the Jagiellonian University from 26th March 2021 until 11th April 2021

Polityka bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 – sprawy dydaktyczne
– załącznik do komunikatu nr 27 Prorektora UJ ds. dydaktyki z dnia 5 października 2020 r.

Security policy as regards countering the spread of SARS-CoV-2 coronavirus – educational matters
– attachment to announcement no. 27 of Vice-Rector for Educational Affairs of October 5, 2020

Informacje o sposobie prowadzenia zajęć na poszczególnych Wydziałach – semestr letni roku akademickiego 2020/2021

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim będzie prowadzone w formie kształcenia zdalnego, z wyjątkiem zajęć które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i które będą odbywać się na zasadach dotychczasowych z zachowaniem reżimu sanitarnego. Szczegółowe informacje o sposobie prowadzenia zajęć na poszczególnych wydziałach znaleźć można na stronach internetowych wydziałów.

W przypadku zmiany sytuacji epidemicznej w trakcie semestru organizacja kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 może ulec zmianie.

Wydział Organizacja zajęć
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Kształcenie odbywać się będzie zdalnie, z wyjątkiem wybranych zajęć – ich lista dostępna jest na stronie Wydziału

Wydział Biologii

Kształcenie odbywać się będzie zdalnie, z wyjątkiem wybranych zajęć – ich lista dostępna jest na stronie Wydziału

Wydział Chemii

Kształcenie odbywać się będzie zdalnie, z wyjątkiem wybranych zajęć – ich lista dostępna jest na stronie Wydziału

Wydział Filologiczny

Kształcenie na wszystkich studiach będzie odbywać się zdalnie

Wydział Filozoficzny

Kształcenie odbywać się będzie zdalnie, z wyjątkiem wybranych zajęć – ich lista dostępna jest na stronie Wydziału

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Kształcenie odbywać się będzie zdalnie, z wyjątkiem wybranych zajęć – ich lista dostępna jest na stronie Wydziału

Wydział Geografii i Geologii

Kształcenie odbywać się będzie zdalnie, z wyjątkiem wybranych zajęć – ich lista dostępna jest na stronie Wydziału

Wydział Historyczny

Kształcenie odbywać się będzie zdalnie, z wyjątkiem wybranych zajęć – ich lista dostępna jest na stronie Wydziału

Wydział Matematyki i Informatyki

Kształcenie będzie odbywać się zdalnie, z wyjątkiem studiów podyplomowych Testowanie Oprogramowania oraz Analiza biznesowa – wszystkie zajęcia będą tam realizowane stacjonarnie

Wydział Polonistyki

Kształcenie odbywać się będzie zdalnie, z wyjątkiem wybranych zajęć – ich lista dostępna jest na stronie Wydziału

Wydział Prawa i Administracji

Kształcenie odbywać się będzie zdalnie, z wyjątkiem wybranych zajęć – ich lista dostępna jest na stronie Wydziału

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Kształcenie na wszystkich studiach będzie odbywać się zdalnie.

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Kształcenie odbywać się będzie zdalnie, z wyjątkiem wybranych zajęć:

Informacje na temat organizacji zajęć w Collegium Medicum (Wydział Farmaceutyczny, Wydział Lekarski, Wydział Nauk o Zdrowie) opublikowane zostaną na stronie https://www.cm-uj.krakow.pl/.

Informacje o sposobie prowadzenia zajęć na poszczególnych Wydziałach – semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021

Od dnia 9 listopada 2020 roku do końca semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim będzie prowadzone w  formie kształcenia zdalnego, z wyjątkiem zajęć które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i które będą odbywać się na zasadach dotychczasowych z zachowaniem reżimu sanitarnego. Poniżej znajdują się informacje o sposobie prowadzenia zajęć na poszczególnych Wydziałach.

Wydział Organizacja zajęć
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Kształcenie na wszystkich studiach będzie odbywać się zdalnie.

Wyjątkiem są wybrane zajęcia (lista zbiorcza dostępna tutaj) – zajęcia te będą realizowane stacjonarnie.

Wydział Biologii

Kształcenie na wszystkich studiach będzie odbywać się zdalnie.

Wyjątkiem są wybrane zajęcia (lista zbiorcza dostępna tutaj) – zajęcia te będą realizowane stacjonarnie.

Wydział Chemii

Kształcenie na wszystkich studiach będzie odbywać się zdalnie.

Wyjątkiem są wybrane zajęcia (lista zbiorcza dostępna tutaj) – zajęcia te będą realizowane stacjonarnie.

Wydział Filologiczny

Kształcenie na wszystkich studiach będzie odbywać się zdalnie.

Wydział Filozoficzny

Kształcenie na wszystkich studiach będzie odbywać się zdalnie.

Wyjątkiem jest przedmiot Laboratoryjne badania snu i marzeń sennych, prowadzony na jednolitych studiach magisterskich Psychologia – zajęcia te będą częściowo realizowane stacjonarnie.

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Kształcenie na wszystkich studiach będzie odbywać się zdalnie.

Wyjątkiem są zajęcia na II Pracowni fizycznej oraz pracownie licencjackie, magisterskie oraz doktoranckie – zajęcia te będą realizowane stacjonarnie.

Wydział Geografii i Geologii

Kształcenie na wszystkich studiach będzie odbywać się zdalnie.

Wyjątkiem są wybrane zajęcia (lista zbiorcza dostępna tutaj), których prowadzenie wymaga bezpośredniego kontaktu z prowadzącym. Są to zarówno zajęcia laboratoryjne, które planowane są w siedzibie Wydziału, jak i zajęcia terenowe.

Wydział Historyczny

Kształcenie na wszystkich studiach będzie odbywać się zdalnie.

Wydział Matematyki i Informatyki

Kształcenie na wszystkich studiach będzie odbywać się zdalnie.

Wyjątkiem jest przedmiot Umiejętności miękkie, prowadzony na studiach podyplomowych Analiza biznesowa – zajęcia te będą realizowane stacjonarnie.

Wydział Polonistyki

Kształcenie na wszystkich studiach będzie odbywać się zdalnie.

Wyjątkiem są wybrane zajęcia (lista zbiorcza dostępna tutaj) – zajęcia te będą realizowane stacjonarnie.

Wydział Prawa i Administracji

Kształcenie na wszystkich studiach będzie odbywać się zdalnie.

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Kształcenie na wszystkich studiach będzie odbywać się zdalnie.

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Kształcenie na wszystkich studiach będzie odbywać się zdalnie.

Informacje na temat organizacji zajęć w Collegium Medicum (Wydział Farmaceutyczny, Wydział Lekarski, Wydział Nauk o Zdrowie) opublikowane zostaną na stronie https://www.cm-uj.krakow.pl/.