Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Fundusz wsparcia dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Fundusz wsparcia dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Studenci i doktoranci (UJ i CM), którzy znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej związanej m.in. z konfliktem zbrojnym, a nie są uprawnieni do otrzymania zapomogi z Funduszu Stypendialnego, mogą ubiegać się o przyznanie zapomogi z Funduszu wsparcia dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Studenci i doktoranci niespełniający kryteriów formalnych do ubiegania się o zapomogę z Funduszu Stypendialnego, w tym doktoranci w szkołach doktorskich mogą ubiegać się o przyznanie zapomogi ze środków własnych Uniwersytetu, jeśli znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej związanej z:

  1. pandemią COVID-19, w szczególności polegającej na: utracie przez niego, jego małżonka lub rodziców źródła dochodu, zmniejszeniu wysokości osiąganego dochodu lub śmierci osoby najbliższej w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2
  2. ponoszeniem przez studenta lub doktoranta wyższej opłaty za miejsce w domu studenckim lub czynszu najmu mieszkania w wyniku sytuacji gospodarczej,
  3. konfliktem zbrojnym toczącym się w kraju jego stałego miejsca zamieszkania lub kraju zamieszkania członka jego najbliższej rodziny, w szczególności związanej z utratą źródła utrzymania, koniecznością opuszczenia miejsca zamieszkania przez niego lub członków jego najbliższej rodziny i poniesienia związanych z tym kosztów.

Osoby zainteresowane ubieganiem się o przyznanie zapomogi z funduszu wsparcia powinny uzupełnić i zarejestrować formularz wniosku w systemie USOSweb. Formularz można znaleźć w zakładce Dla wszystkich, a tam Wnioski. Nie ma konieczności dostarczania wniosku w wersji papierowej.

Maksymalna wysokość zapomogi to 1500 zł, a w szczególnych przypadkach - 2500 zł.

👉  Regulamin Funduszu wsparcia dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego