Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podwyższenie wysokości niektórych stypendiów

Podwyższenie wysokości niektórych stypendiów

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznane studentom i doktorantom oraz stypendium rektora dla studentów wypłacane będą w bieżącym roku akademickim w wyższych stawkach za cały okres objęty decyzją stypendialną.

 

Prorektor UJ ds. dydaktyki prof. dr hab. Armen Edigarian w porozumieniu z Samorządem Studentów UJ oraz Towarzystwem Doktorantów UJ ustalił, że:

  • stypendium rektora (dla studentów) w roku akademickim 2020/2021 wynosi 850 zł miesięcznie,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych (dla studentów i dla doktorantów), z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności, wynosi 300 zł miesięcznie (niepełnosprawność w stopniu lekkim), 575 zł (w stopniu umiarkowanym) i 825 zł (w stopniu znacznym).

Warunkiem wypłaty świadczenia w nowej kwocie, a także wyrównania za poprzednie miesiące, jest:

  • wyrażenie w systemie USOSweb zgody na zmianę pierwotnej decyzji

oraz

  • spełnienie warunków formalnych na dzień wydania decyzji zmieniającej

oraz

  • odebranie w USOSweb decyzji o zmianie przyznanej kwoty świadczenia.

Decyzje są przygotowywane stopniowo na kolejnych posiedzeniach właściwych komisji stypendialnych.

Wysokość pozostałych świadczeń pozostaje bez zmian.

Polecamy również
Ustalenie wysokość progów i kwot oraz przyznania stypendium socjalnego na semestr letni 2020/2021
Ustalenie wysokość progów i kwot oraz przyznania stypendium socjalnego na semestr letni 2020/2021
Ogłoszenie wyników konkursu o stypendium ministra dla studentów
Ogłoszenie wyników konkursu o stypendium ministra dla studentów