Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ostatni dzień naboru zgłoszeń do Stypendium UJ

Ostatni dzień naboru zgłoszeń do Stypendium UJ

15 marca upływa termin nadsyłania zgłoszeń do Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego - zachęcamy do udziału!

Kto może ubiegać się o Stypendium?

wybitni uczniowie lub absolwenci polskich bądź zagranicznych szkół średnich oraz wybitni polscy lub zagraniczni studenci, którzy chcą podjąć studia w UJ na wybranym przez siebie kierunku studiów, z wyłączeniem kierunków studiów prowadzonych w ramach Collegium Medicum UJ, i spełniają następujące warunki:

ukończyli nie dawniej niż trzy lata przed ogłoszeniem konkursu szkołę wydającą świadectwo lub inny dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Polsce lub są w momencie ogłoszenia konkursu uczniami takiej szkoły;
prowadzą badania naukowe lub posiadają wybitne wyniki w nauce lub wybitne osiągnięcia naukowe, lub artystyczne.

Sposób aplikacji:
konkurs o Stypendium składa się z dwóch etapów:

  • w pierwszym etapie należy wypełnić (od 1 lutego do 15 marca) elektroniczny formularz osobowy oraz dostarczyć materiały stanowiące prezentację kandydata i jego dotychczasowych osiągnięć, zainteresowań i planowanej ścieżki rozwoju.
  • w drugim etapie odbędą się rozmowy z wybranymi przez Kapitułę kandydatami. 

Wysokość Stypendium:
2000 zł miesięcznie przez cały okres (jednak nie więcej niż pięć lat) odbywanych w UJ jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia.

Maksymalna liczba stypendystów:
7