Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ustalenie wysokość progów i kwot oraz przyznania stypendium socjalnego na semestr letni 2020/2021

Ustalenie wysokość progów i kwot oraz przyznania stypendium socjalnego na semestr letni 2020/2021

W dniu 26 lutego 2021 r. ustalona została wysokość progów oraz kwot stypendium socjalnego na semestr letni roku akademickiego 2020/2021. Tego samego dnia odbyły się posiedzenia komisji, na których studentom i doktorantom przyznano stypendia socjalne na drugi semestr.

26 lutego 2021 r. Prorektor UJ ds. dydaktyki prof. dr hab. Armen Edigarian działając w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Ekonomiczną SSUJ oraz Towarzystwem Doktorantów UJ dokonał rozdysponowania środków przeznaczonych na świadczenia dla studentów i doktorantów.

Stypendium socjalne, w tym stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, zarówno studentom, jak i doktorantom, będzie wypłacane w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 wyjątkowo przez okres 5 miesięcy (od marca do lipca)

Studenci

Wysokość stypendium socjalnego - semestr letni roku akademickiego 2020/2021:

maksymalna wysokość dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne: 990 zł netto misięcznie na członka rodziny)

próg I - dochód 0-350 zł – stypendium 870 zł miesięcznie;
próg II - dochód 351-700 zł – stypendium 790 zł miesięcznie;
próg III - dochód 701-990 zł – stypendium 740 zł miesięcznie.

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego wynosi 250 zł miesięcznie.

Doktoranci

Wysokość stypendium socjalnego - semestr letni roku akademickiego 2020/2021:

maksymalna wysokość dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne: 990 zł netto misięcznie na członka rodziny)

próg I - dochód 0-495 zł – stypendium 950 zł miesięcznie;
próg II - dochód 496-990 zł – stypendium 850 zł miesięcznie.

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego wynosi 300 zł miesięcznie.
 

26 lutego odbyły się posiedzenia Komisji Stypendialnej dla Studentów UJ oraz Doktoranckiej Komisji Stypendialnej UJ, na których przyznano stypendia socjalne na semetr letni roku akademickiego 2020/2021.

Osoby, które wnioskowały o elektroniczne doręczenie decyzji stypendialnych, mogą odebrać decyzje za pośrednictwem systemu USOSweb.

Na adres mailowy podany na wniosku zostanie wysłane powiadomienie o możliwości odbioru decyzji wraz ze szczegółową instrukcją jej odbioru.

Jeśli nie mają Państwo dostępu do adresu mailowego, który został podany na wniosku, należy zmienić go w systemie USOSweb na właściwy, postepując w następujący sposób:

  1. zalogować się do strony usosweb.uj.edu.pl używając identyfikatora w domenie @student.uj.edu.pl/ @doctoral.uj.edu.pl oraz dotychczasowego hasła.
  2. wybrać zakładkę MÓJ USOSWEB; wybrać znajdujący się po lewej stronie ekranu przycisk WIZYTÓWKA.
  3. użytkownik powinien wpisać aktualny adres e-mail w domenie uniwersyteckiej w rubrykę "Zmiana adresu e-mail" i potwierdzić klikając w przycisk "UAKTUALNIJ DANE".
  4. po wprowadzeniu nowych danych, strona powinna zwrócić informację: "Dane zapisane".

 

Osoby, które nie wyraziły zgody na elektroniczne doręczenie decyzji, w celu odbioru decyzji powinny skontaktować się z wydziałowym koordynatorem ds. stypendialnych. Dane koordynatora dostępne są w USOSweb w zakładce Dla Studentów=>Obsługa.

Polecamy również
Podwyższenie wysokości niektórych stypendiów
Podwyższenie wysokości niektórych stypendiów
Ogłoszenie wyników konkursu o stypendium ministra dla studentów
Ogłoszenie wyników konkursu o stypendium ministra dla studentów