Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenie wyników konkursu o stypendium ministra dla studentów

Ogłoszenie wyników konkursu o stypendium ministra dla studentów

W roku akademickim 2020/2021 stypendium ministra za znaczące osiągnięcia otrzymało 60 studentów UJ. Stypendium wynosi 17 000 zł i jest wypłacane jednorazowo. Studenci, którzy otrzymali stypendium powinni złożyć stosowne oświadczenie.

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wyniki konkursu o przyznanie stypendium ministra na rok akademicki 2020/2021. Stypendium przyznawane jest za znaczące osiągnięcia naukowe i artystyczne związane ze studiami oraz wyniki sportowe. Nagrodzono ogółem 362 studentów. Lista laureatów została zamieszczona na stronie Ministerstwa. Znajdują się tam również wytyczne, którymi kierował się zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców, oceniając osiągnięcia metodą punktową.

Przed wypłatą stypendium laureaci zobowiązani są złożyć oświadczenia potwierdzające spełnianie niezbędnych warunków w dacie podjęcia decyzji tj. 19 lutego 2021 roku. Wydrukowane i podpisane oświadczenie wg wzoru prosimy dostarczyć w jak najkrótszym terminie (osobiście lub za pośrednictwem poczty) do Działu Spraw Stypendialnych UJ, ul. Ingardena 6, pok. 1.08, 30-060 Kraków, (nie dotyczy studentów Collegium Miedicum).

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Polecamy również
Podwyższenie wysokości niektórych stypendiów
Podwyższenie wysokości niektórych stypendiów
Ustalenie wysokość progów i kwot oraz przyznania stypendium socjalnego na semestr letni 2020/2021
Ustalenie wysokość progów i kwot oraz przyznania stypendium socjalnego na semestr letni 2020/2021