Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego - semestr letni 2020/2021

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego - semestr letni 2020/2021

Uruchomiona została tura uzupełniania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr zimowy w systemie USOSweb (studenci UJ bez CM, doktoranci UJ bez CM). Wnioski należy wysyłać drogą pocztową na adres wydziałowego koordynatora ds. stypendialnych. Regulaminowy termin na złożenie wniosków mija 31 stycznia 2021 r.

W systemie USOSweb (zakładla Dla wszystkich > Wnioski) uruchomiona została możliwość uzupełniania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni2020/2021 dla studentów i doktorantów.

Stypendium socjalne jest przyznawane na semestr zarówno studentom, jak i doktorantom - stypendium socjalne na semestr zimowy jest przyznawane do 28 lutego. Aby otrzymać stypendium w drugim semestrze konieczne jest złożenie wniosku na semestr letni.

Regulaminowy termin na złożenie wniosku o przyznanie stypendium socjalnego upływa 31 stycznia 2021 roku. Za wniosek złożony uważa się wniosek wydrukowany z systemu USOSweb, podpisany i dostarczony do koordynatora ds. stypendialnych. W związku z sytuacją epidemiczną wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na semestr zimowy 2020/2021 do koordynatorów należy dostarczać drogą pocztową (zarejestrowanie w USOSweb wniosku o przyznanie stypendium socjalnego nie jest wystarczające).

W przypadku osób, które ubiegały się o przyznanie stypendium w semestrze zimowym nie ma konieczności składania ponownie kompletu dokumentów potwierdzających sytuację finansową - do koordynatora należy dostarczyć sam wniosek oraz, ewentualnie - w przypadku zmiany sytuacji finansowej rodziny, dokumenty potwierdzające zmianę sytuacji (utratę zatrudnienia/uzyskanie zatrudnienia/ uzyskanie świadczenia itp.).

Informacji dotyczących ustalania dochodu w rodzinie studenta oraz sposobu dokumentowania dochodu udzielają pracownicy na wydziałach. Dane swojego koordynatora ds. stypendialnych można znaleźć w systemie USOSweb w zakładce Dla studentów > Obsługa.

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości jest przyznawane w szczególnie uzasadnienionych przypadkach (Ustawa o Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zniosła stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki).

W sprawach dotyczących Collegium Medicum informacji udziela Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM.

Polecamy również
Przyznanie stypendium rektora dla studentów
Przyznanie stypendium rektora dla studentów
Przyznanie stypendium rektora dla doktorantów oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej
Przyznanie stypendium rektora dla doktorantów oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej
Przyznania stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych
Przyznania stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych
Wysokość progów i kwot świadczeń w roku akademickim 2020/2021
Wysokość progów i kwot świadczeń w roku akademickim 2020/2021