Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przyznanie stypendium rektora dla studentów

Przyznanie stypendium rektora dla studentów

Komisja Stypendialna dla Studentów UJ dokonała przyznań stypendium rektora na rok 2020/2021. Decyzje zostaną udostępnione w USOSweb osobom, które wyraziły zgodę na ten sposób doręczenia.

O możliwości odbioru decyzji zostaniecie Państwo poinformowani poprzez wiadomość wysłaną na podany na wniosku adres mailowy.

Odbiór decyzji stypendialnej jest warunkiem wypłaty stypendium.

Jeśli nie mają Państwo dostępu do adresu mailowego, który został podany na wniosku, należy zmienić go w systemie USOSweb na właściwy, postępując w następujący sposób:

  1. zalogować się do strony usosweb.uj.edu.pl używając identyfikatora w domenie @doctoral.uj.edu.pl oraz dotychczasowego hasła;
  2. wybrać zakładkę MÓJ USOSWEB; wybrać znajdujący się po lewej stronie ekranu przycisk WIZYTÓWKA;
  3. użytkownik powinien wpisać aktualny adres e-mail w domenie uniwersyteckiej w rubrykę "Zmiana adresu e-mail" i potwierdzić klikając w przycisk "UAKTUALNIJ DANE";
  4. po wprowadzeniu nowych danych, strona powinna zwrócić informację: "Dane zapisane".

 

Osoby, które nie zgadzają się z rozstrzygnięciem Komisji mogą złożyć odwołanie. Wzór odwołania można znaleźć tutaj;

  • odwołanie należy dostraczyć drogą pocztową na adres wydziałowego koordynatora ds. stypendialnych (dane swojego koordynatora można znaleźć w systemie USOSweb w zakładce Dla Studentów => Obsługa); wysłanie odwołania drogą mailową jest niewystarczające, natomiast ze względów bezpieczeństwa zachęcamy do zrezygnowania ze składania odwołań osobiście;
  • osoby, które wyrażają zgodę na doręczenie decyzji Odwoławczej Komisji Stypendialnej przez USOSweb, proszone są o zawarcie zgody na doręczenie decyzji drogą elektroniczną w treści odwołania.
Polecamy również
Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego - semestr letni 2020/2021
Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego - semestr letni 2020/2021
Przyznanie stypendium rektora dla doktorantów oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej
Przyznanie stypendium rektora dla doktorantów oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej
Przyznania stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych
Przyznania stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych
Wysokość progów i kwot świadczeń w roku akademickim 2020/2021
Wysokość progów i kwot świadczeń w roku akademickim 2020/2021