Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wysokość progów i kwot świadczeń w roku akademickim 2020/2021

Wysokość progów i kwot świadczeń w roku akademickim 2020/2021

W dniu 4 listopada 2020 r. Prorektor UJ ds. dydaktyki prof. dr hab. Armen Edigarian działając w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Ekonomiczną SSUJ oraz Towarzystwem Doktorantów UJ dokonał rozdysponowania środków przeznaczonych na świadczenia dla studentów i doktorantów.

Wysokość świadczeń dla studentów


Stypendium socjalne - semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021:

maksymalna wysokość dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne: 990 zł netto misięcznie na członka rodziny):

 • próg I - dochód 0-350 zł – stypendium 770 zł miesięcznie;
 • próg II - dochód 351-700 zł – stypendium 690 zł miesięcznie;
 • próg III - dochód 701-990 zł – stypendium 640 zł miesięcznie.

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego wynosi 200 zł miesięcznie.

Stypendium rektora w roku akademickim 2020/2021:

 • 800 zł miesięcznie.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych:

 • w stopniu lekkim - 200 zł miesięcznie
 • w stopniu umiarkowanym - 475 zł miesięcznie
 • w stopniu znacznym - 725 zł miesięcznie.

Zapomoga:

 • maksymalna wysokość do 2000 zł (jednorazowo);
 • w przypadku choroby nowotworowej studenta/członka najbliższej rodziny studenta lub śmierci najbliższego członka rodziny  – maksymalnie do 2500 zł (jednorazowo).

Wysokość świadczeń dla doktorantów:

Stypendium socjalne - semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021

maksymalna wysokość dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne: 990 zł netto misięcznie na członka rodziny):

 • próg I - dochód 0-400 zł – stypendium 770 zł miesięcznie;
 • próg II - dochód 401-990 zł – stypendium 690 zł miesięcznie.

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego wynosi 200 zł miesięcznie.

Stypendium rektora w roku akademickim 2020/2021:

 • 800 zł miesięcznie.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych:

 • w stopniu lekkim - 200 zł miesięcznie
 • w stopniu umiarkowanym - 475 zł miesięcznie
 • w stopniu znacznym - 725 zł miesięcznie.

Zapomoga:

 • maksymalna wysokość do 2000 zł (jednorazowo);
 • w przypadku choroby nowotworowej studenta/członka najbliższej rodziny studenta lub śmierci najbliższego członka rodziny  – maksymalnie do 2500 zł (jednorazowo).
Polecamy również
Przyznanie stypendium rektora dla doktorantów oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej
Przyznanie stypendium rektora dla doktorantów oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej
Przyznania stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych
Przyznania stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych
Działamy online
Działamy online
Wnioski o przyznanie stypendium ministra dla studentów
Wnioski o przyznanie stypendium ministra dla studentów