Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wysokość dochodu z gospodarstwa rolnego w roku 2019

Wysokość dochodu z gospodarstwa rolnego w roku 2019

Prezes GUS ogłosił wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r.

Informujemy, że dnia 23 września 2020 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2019 r. 3244 zł (szczegóły).

Podstawą przyznania stypendium socjalnego w roku akademickim 2020/2021 będzie wysokość dochodu ustalona z uwzględnieniem powyższej kwoty. Oświadczenia o dochodach osób, które złożyły wnioski przed wydaniem obwieszczenia Prezesa GUS zostaną przeliczone przed przyznaniem stypendium.

Polecamy również
Wnioski o przyznanie stypendium ministra dla studentów
Stypendium rektora dla doktorantów
Rektorski Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyków
Stypendium z Funduszu Stypendialnego Ad Polonos