Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rektorski Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyków

Rektorski Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyków

Do 20 października trwa nabór wniosków o przyznanie studentom 1 roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich stypendium z własnego funduszu stypendialnego.

O stypendium z Rektorskiego Funduszu Stypendialnego dla Olimpijczyków mogą ubiegać się studenci, którzy podjęli studia w roku uzyskania świadectwa dojrzałości i:

  • uczestniczyli w finałach olimpiady międzynarodowej, lub
  • są laureatami eliminacji centralnych olimpiady ogólnopolskiej oraz zajęli najwyższe miejsce spośród wszystkich laureatów tej samej olimpiady przyjętych w danym roku na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, niezależnie od tego, w której edycji olimpiady uczestniczyli.

Wniosek należy czytelnie wypełnić, podpisać, zeskanować i wraz ze skanem dokumentu potwierdzającego uzyskany tytuł wysłać na adres mailowy: fundusze.stypendialne@uj.edu.pl

Wzór wniosku dostępny jest tutaj.
 

Studenci, którzy mają osiągnięcia w olimpiadach mogą także ubiegać się o stypendium rektora. Wniosek należy wypełnić w systemie USOSweb (=> Dla wszystkich => Wnioski), a następnie postępować według przyjętych procedur podanych na ostatnim ekranie wniosku w systemie. Nabór wniosków zostanie wkrótce ogłoszony.