Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Organizacja kształcenia w roku akademickim 2021/2022

Organizacja kształcenia w roku akademickim 2021/2022

Informacje o sposobie prowadzenia zajęć na poszczególnych Wydziałach oraz szczegółowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego.

Informacje o sposobie prowadzenia zajęć na poszczególnych Wydziałach w roku akademickim 2021/2022 zostały opublikowane na stronach poszczególnych Wydziałów oraz na stronie studiuje.uj.edu.pl/studenci/wazne-informacje.

Jednocześnie informujemy, iż 16 września 2021 roku ukazał się komunikat nr 24 Rektora UJ z dnia 16 września 2021 roku w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022.

Z treścią komunikatu można zapoznać się tutaj.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego we wszystkich przestrzeniach wspólnych (korytarze, windy, sanitariaty, pomieszczenia administracyjne, czytelnie) obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki, zachowywania zasad dystansu społecznego oraz stosowania, przed wejściem do sal dydaktycznych, środków do dezynfekcji rąk. W trakcie zajęć dydaktycznych w salach dydaktycznych wymagane jest zachowanie 1,5 metrowego dystansu między prowadzącym zajęcia a studentami. W przerwach pomiędzy zajęciami należy obowiązkowo przeprowadzać wietrzenie sal. W trosce o zdrowie studentów i doktorantów oraz w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 uczestników zajęć dydaktycznych zachęca się do zakrywania, w miarę możliwości, ust i nosa przy pomocy maseczki.

W przypadku zakażenia koronawirusem lub skierowania na kwarantannę studenta lub doktoranta, należy powiadomić władze Uczelni poprzez adres mailowy: covidstudent@uj.edu.pl

Szczegółowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego znajdują się w dokumencie "Polityka bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania skutkom koronawirusa (SARS-CoV-2)", stanowiącym załącznik do komunikatu nr 24 Rektora UJ.