Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przedłużenie terminu naboru wniosków o przyznanie stypendium ministra na rok 2019/2020

Przedłużenie terminu naboru wniosków o przyznanie stypendium ministra na rok 2019/2020

Termin naboru wniosków o przyznanie stypendium ministra na rok 2019/2020 został przedłużony do 8 października 2019 r.

Do wydziałowego koordynatora ds. pomocy materialnej należy dostarczyć: wydrukowane zgłoszenie kandydatury i podpisane oświadczenie dotyczące zgody na zamieszczenie danych osobowych w zbiorze danych MNiSW oraz zgodności podanych danych ze stanem faktycznym (nie ma konieczności dostarczania oryginałów i/lub wydruków dokumentów potwierdzających osiągnięcia).

W przypadku zgłoszenia:

  • współautorstwa monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej,
  • współautorstwa artykułu,
  • udziału w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie

do zgłoszenia kandydatury należy dołączyć oświadczenia określające wkład Wnioskodawcy w dane osiągnięcie. Przykładowe wzory oświadczeń są dostępne tutaj.

Polecamy również
Atrakcyjne stypendia na Wydziale Chemii UJ
Dodatkowe wsparcie dla studentów i doktorantów ze środków własnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Ułatwienia w składaniu wniosku o zapomogę i stypendium dla osób niepełnosprawnych
Zarządzenie Rektora ws. opłat za świadczone usługi edukacyjne i domy studenckie