Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nabór wniosków o stypendium ministra dla studentów na rok akademicki 2019/2020

Nabór wniosków o stypendium ministra dla studentów na rok akademicki 2019/2020

W systemie USOSweb trwa tura uzupełniania wniosków o przyznanie stypendium ministra dla studentów na rok akademicki 2019/2020

Nabór wniosków zakończy się 1 października. W trakcie uzupełniania wniosków należy podać szczegółowe informacje dotyczące osiągnięć oraz załączyć skany dokumentów potwierdzających osiągnięcia.


Do wydziałowego koordynatora ds. pomocy materialnej należy dostarczyć: wydrukowane zgłoszenie kandydatury i podpisane oświadczenie dotyczące zgody na zamieszczenie danych osobowych w zbiorze danych MNiSW oraz zgodności podanych danych ze stanem faktycznym (nie ma konieczności dostarczania oryginałów i/lub wydruków dokumentów potwierdzających osiągnięcia).

W przypadku zgłoszenia:

współautorstwa monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej,
współautorstwa artykułu,
udziału w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie

do zgłoszenia kandydatury należy dołączyć oświadczenia określające wkład Wnioskodawcy w dane osiągnięcie. Przykładowe wzory oświadczeń są dostępne tutaj.

Polecamy również
Darmowy pakiet Microsoft Office 365
Kalendarz kwaterowania w domach studenckich na rok 2019/2020
Przyznanie miejsc w domach studenckich na rok 2019/2020 - II tura (pierwsza partia przyznań)
Stypendium ministra dla studentów na rok akademicki 2019/2020