Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wysokość progów i kwot stypendium socjalnego w semestrze letnim 2018/2019 (nie dotyczy UJCM)

Wysokość progów i kwot stypendium socjalnego w semestrze letnim  2018/2019 (nie dotyczy UJCM)

W dniu 12 lutego 2019 r. Prorektor UJ ds. dydaktyki prof. dr hab. Armen Edigarian działając w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Ekonomiczną SSUJ dokonał rozdysponowania środków przeznaczonych na stypendia socjalne w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019.

Wysokość stypendium socjalnego dla studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019:

Maksymalna kwota dochodu uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 została ustalona w wysokości 980 zł netto miesięcznie na członka rodziny studenta.

Progi dochodu i stawki stypendium socjalnego w semestrze letnim 2018/2019:

I próg: dochód netto na członka rodziny 0 - 350 zł miesięcznie - 700 zł
II próg: dochód netto na członka rodziny 351 - 700 zł miesięcznie - 640 zł
III próg: dochód netto na członka rodziny 701 - 980 zł miesięcznie zł - 580 zł

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki wynosi 150 zł miesięcznie.

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki ze swoim niepracującym małżonkiem/dzieckiem wynosi 150 zł miesięcznie.

Polecamy również
Lista najlepszych absolwentów roku akademickiego 2018/2019
Lista najlepszych absolwentów roku akademickiego 2018/2019
Organizacja pracy Działu Spraw Studenckich w dniach 29-30 kwietnia oraz 2 maja 2019 r.
Organizacja pracy Działu Spraw Studenckich w dniach 29-30 kwietnia oraz 2 maja 2019 r.
Wzór wniosku o skreślenie z listy studentów UJ z powodu złożenia rezygnacji ze studiów do pobrania
Wzór wniosku o skreślenie z listy studentów UJ z powodu złożenia rezygnacji ze studiów do pobrania
Zdobądź Stypendium UJ!
Zdobądź Stypendium UJ!